Strona główna

 

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA Z MAŁŻONKĄ NAM DZIĘKUJE …

Na Uroczystym Apelu z okazji Świąt Bożego Narodzenia Pani Dyrektor Teresa Biernat wręczyła P. Marii Harasiuk i P. Grzegorzowi Ciupak list – podziękowanie, od Pary Prezydenckiej RP. Okazją do tak niecodziennego wyróżnienia było przygotowanie, przeprowadzenie i udział naszej szkoły w piątej edycji Narodowego Czytania.

List ten również stanowi "...wyraz wdzięczności wszystkim, którzy z Państwa okolicy wspierali akcję i brali w niej udział", pisze Pan Prezydent.

Para Prezydencka przesłała nam również do biblioteki szkolnej okolicznościowy egzemplarz "QUO VADIS" Henryka Sienkiewicza z osobistym autografem. "Mam nadzieje, że będzie on stanowił dla Państwa miłą pamiątkę naszego wspólnego czytania". / cyt. z listu/

Niezmiernie miło nam w tym miejscu wyrazić wdzięczność i szacunek dla Państwa, którzy skorzystali z naszego zaproszenia i dołączyli do tak wzniosłej Akcji, przybywając do naszej szkoły "...by dać świadectwo o niesłabnącym zainteresowaniu klasyką rodzimej literatury, w której zawarty jest przekaz wartości scalających nasz Naród." Pan Prezydent również pisze, "Odczuwam satysfakcję, ze zjednoczyła nas piękna idea zwycięstwa dobra nad złem, która tak często podtrzymywała Polaków na duchu".

Tym wyróżnieniem czujemy się zobowiązani do uczestnictwa w przyszłorocznym Narodowym Czytaniu, które potrafi jednoczyć, jak również ma ogromny wkład w kształtowanie postaw i wzorów zachowań oraz "...daje impuls do przemyśleń na temat współczesnego kształtu naszej wspólnoty, a także perspektyw jej rozwoju". / cyt. z listu/

Dołączamy całość listu od Pary Prezydenckiej, jak również unikatowy egzemplarz "Quo Vadis", który to stanowi swoistego rodzaju "relikwię" naszej biblioteki oraz piękną pamiątkę dla naszej szkoły.

Więcej
 

Najlepsze zdjęcie studniówkowe. Prześlij zdjęcie!

Studniówka to niezapomniana impreza. To bal na sto par, a może i więcej. Studniówka wyjątkowe spotkanie, które wspominamy latami. Najpiękniejsze wspomnienia zapisane są za pomocą fotografii. Już dziś zapraszamy wszystkich uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Janowa Lubelskiego do przesyłania zdjęć ze swoich studniówek. Zdjęcia zostaną zamieszczone na stronie Janowa Lubelskiego, zaś najciekawsze opublikowane na łamach Gazety Janowskiej.

Dodajmy, że już 14 stycznia br. na Bal Studniówkowy wybierają się uczniowie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa, 21 stycznia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Porytowego Wzgórza, zaś 18 lutego uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

Drodzy tegoroczni Maturzyści czekamy na Wasze zdjęcia. Fotografie należy przesłać na adres meilowy.

gazetajanowska@janowlubelski.pl lub dorokozdra@interia.pl czy też przynieść na płycie/pendrive osobiście do Urzędu Miejskiego pokój 13.

Wszystkim uczestnikom Balu Studniówkowego życzymy udanej zabawy !

Dorota Kozdra

Więcej
 

Dodatkowe uprawnienia zawodowe uczniów Technikum Leśnego

Tradycyjnie w okresie listopada i grudnia 2016 r. uczniowie Technikum Leśnego Zespołu Szkół im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim uczestniczyli w ramach zajęć pozalekcyjnych w kursie w zakresie obsługi i pracy z użyciem pilarki. Kurs dla uczniów został sfinasowany przez Stowarzyszenie Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu, a przeprowadzony w części teoretycznej i praktycznej przez Firmę SANNORT Sp. z o o w Sandomierzu. Część praktyczna kursu była przeprowadzona w drzewostanach Nadleśnictwa Janów Lubeklski za zgodą Pana Nadleśniczego mgr inż. Henryka Rążewskiego. Uczniowie uczestniczący w kursie zdali pozytywnie przed komisją egzamin i uzyskali uprawnienia operatora pilarki. Uzyskane uprawnienia predysponują uczniów po skończeniu szkoły do pracy w branży leśno -drzewnej jak również w innych branżach, w których jest używana na stanowisku pracy pilarka np.w ratownictwie drogowym, straży pożarnej i innych.

Dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna jak również uczniowie Technikum Leśnego im.Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim składają podziękowanie Stowarzyszeniu Promocji Bezpiecznej Pracy w Tarnobrzegu za sfinasowanie kursu dla naszych uczniów, Panu mgr inż. Henrykowi Rążewskiemu za udzielenie wszelakiej pomocy w przeprowadzeniu praktycznego szkolenia uczniów oraz Panu Prezesowi Firmy SANNORT za organizację i profesjonalne przeprowadzenie kursu.

mgr inż. Andrzej Eugeniusz Hys

Więcej
 

Wiedza ratuje życie

„Wiedza ratuje życie” pod takim hasłem zakończyła się w naszej szkole kampania informacyjna dotycząca profilaktyki HIV i AIDS. Jak wiadomo, 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Walki z AIDS, święto, któremu przyświeca nadzieja, poczucie tolerancja i solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.

W ramach kampanii na lekcjach wychowania fizycznego realizowano program dydaktyczno-wychowawczy ”Wiedza ratuje życie”. Przeprowadzono pogadanki, pokazy prezentacji multimedialnych a także liczne dyskusje na temat AIDS, który nadal dla wielu Polaków stanowi temat tabu. Na zajęciach omówiono drogi zakażenia, typy zachowań ryzykownych i bezpiecznych, metody wykrywania wirusa itp. Wiedza na temat HIV/AIDS jest niezbędna dla każdego człowieka, ponieważ liczba osób zakażonych HIV, a w następstwie tego chorych na AIDS wciąż wzrasta. W Polsce od 1985 roku do końca sierpnia 2016 r. wykryto około 20 tys. zakażonych ogółem, ponad tysiąc chorych na AIDS zmarło. Co roku w naszym kraju rodzą się również dzieci zakażone tym groźnym wirusem. Odpowiednia wiedza i profilaktyka społeczeństwa mogłaby temu zapobiec.

Podsumowaniem akcji był konkurs wiedzy o HIV i AIDS, zorganizowany przez panią mgr Joannę Sajewską i panią mgr Kingę Jargiło. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS wśród młodzieży, promowanie postaw odpowiedzialności za własne życie a także kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. W konkursie wzięło udział 26 uczniów, którzy zmagali się z 40 pytaniami testowymi wymagających wiedzy o chorobie, sposobach zakażenia, profilaktyce itp.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Ewelina Gawron –klasa IV TŻiUG
II miejsce – Karolina Jargiło – klasa IV TH
III miejsce – Łukasz Garbacz – klasa IV TŻiUG
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy.

Warto pamiętać ,że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas bez względu na wiek i wykształcenie, miejsce zamieszkania i kolor skóry, bez względu na to, o czym marzymy i jaka czeka nas przyszłość. Dlatego wiedza na temat dróg zakażenia wirusem HIV, leczenia AIDS, zapobiegania chorobie jest niezbędna.

„Często największym, nierealnym marzeniem osób zakażonych HIV jest cofnięcie czasu do tej jednej, jedynej chwili, kiedy mogli zachować się inaczej – PODJĄĆ INNĄ DECYZJĘ;
POWIEDZIEĆ NIE, gdy proponowano im narkotyki
POWIEDZIEĆ NIE w każdej sytuacji, kiedy wiedzieli, że ryzykują, a alkohol był ich zgubnym doradcą „

Joanna Sajewska

Więcej
 

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto rozwijać się nieustannie i doskonalić zawodowo, zwłaszcza gdy są na to środki finansowe. Taką możliwość oferują programy europejskie m.in. Erasmus+, POWER. Corocznie nauczyciele języków obcych mogą składać wnioski i ubiegać się o dofinansowanie. Oczywiście wniosek musi zostać rozpatrzony i gdy zostanie zaakceptowany można wówczas wziąć udział w wybranym kursie na terenie Europy. Chcąc podwyższyć swoje kwalifikacje, wymienić się doświadczeniami z innymi nauczycielami języka obcego oraz nawiązać z nimi współpracę i poznać nowatorskie metody nauczania od 2013 roku uczestniczę w zagranicznych kursach metodycznych. Początkowo realizowałam program europejski Comenius, następnie w 2014 roku złożony został wniosek (numer 2014-1-PL01-KA101-001493, tytuł: Jestem kreatywnym nauczycielem języka obcego), który został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+. Głównym celem projektów realizowanych ze środków POWER w obszarze edukacji szkolnej jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Po odpowiednim przygotowaniu i spełnieniu wszystkich warunków partnera projektu International Project Centre, od 19 czerwca do 1 sierpnia 2015 roku przebywałam w Exeter w Wielkiej Brytanii. Trwające 2 tygodnie szkolenie Developing Oral Fluency in the Secondary English Language Classroom obejmowało bogaty program zajęć, które poświęcone były najnowszym technikom motywowania uczniów oraz nowatorskim metodom pracy w szkole. Oprócz zajęć miałam okazję uczestniczyć w wycieczkach, których celem było poznanie historii, kultury, geografii oraz realiów życia w Wielkiej Brytanii. Szkolenie było prowadzone przez Heather Simpson, Julie Allen oraz Philippe Day, które dzieliły się doświadczeniami oraz cennymi materiałami, rozwijały umiejętności językowe i sprawność mówienia z zachowaniem brytyjskiego akcentu.

Kursy zagraniczne pozwalają nauczycielom, biorącym w nich udział, odświeżyć znajomość nauczanego języka obcego, jak również zapoznać się z najnowszymi metodami nauczania, a także nawiązać kontakty z nauczycielami z krajów całego świata. Jest to bardzo cenna forma wymiany doświadczeń i może być ona podłożem do współpracy międzynarodowej. Szkolenia dają nauczycielowi możliwość lepszego poznania kultury, historii, osobliwości językowych i zwyczajów kraju, w którym kurs się odbywa. Oprócz różnego rodzaju zajęć warsztatowych, wykładów i spotkań grupowych organizator kursu zapewnia bogaty program kulturowo-krajoznawczy. Zagraniczne kursy metodyczno-językowe zdecydowanie podnoszą poziom kompetencji zawodowych nauczycieli języków obcych, co wpływa na podwyższenie jakości pracy szkoły.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym w postaci „Wsparcia Organizacyjnego” szkoła mogła zakupić pomoce dydaktyczne, które wykorzystuje się do pracy z uczniami na lekcjach.

Kurs w Exeter obejmował zajęcia służące wzbogaceniu wiedzy metodycznej nauczycieli. Pokazano, jak pracować na lekcji z uczniami o różnym poziomie, jak efektywnie ćwiczyć sprawność pisania, czytania, słuchania i mówienia w języku angielskim, jak korygować i klasyfikować błędy, skutecznie nauczać gramatyki języka angielskiego. Dużo czasu poświęcono na ćwiczenia fonetyczne, na techniki nauczania właściwej wymowy i ćwiczenia właściwego akcentu, które można wykorzystać ucząc w szkole. Zajęcia poświęcone były też wiedzy realioznawczej i metodyce jej nauczania. W programie były gry językowe, prezentacje multimedialne, wykłady (np. na temat systemu edukacji w Wielkiej Brytanii i innych państw europejskich), dyskusje, spacery z przewodnikiem oraz wycieczki fakultatywne. W ramach kursu odbyła się lekcja pokazowa, która miała podsumować moje umiejętności zdobyte w trakcie trwania szkolenia. Na tej podstawie został wystawiony certyfikat.

Ponadto otrzymałam także dokument Europass-Mobility, który jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Każdy uczestnik kursu został zobligowany również do złożenia raportu indywidualnego z przebiegu całości kursu. Projekt wymaga także podsumowania w postaci raportu końcowego, który składa się w udostępnionym przez Komisję Europejską systemie Mobility Tool+, a który jest warunkiem realizacji projektu.

Projekt kończy się 30.12.2016 roku. W trakcie jego realizacji zwrócono szczególną uwagę na wzrost następujących umiejętności i kompetencji, które stanowią dodatkowy cel projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”: doskonalenie umiejętności uczenia się, podniesienie poziomu kompetencji społecznych, językowych, kulturowych, rozwój inicjatywy i przedsiębiorczości, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych, rozwój praktycznych umiejętności odpowiednich dla obecnej pracy i rozwoju zawodowego kadry edukacyjnej, nabycie wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, podejść, technik nauczania oraz pracy z uczniem, podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, poszerzenie wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu. O wysokiej jakości projektu świadczą zrealizowane działania upowszechniające projekt, konkretne rezultaty realizacji projektu oraz jego wpływ na szkołę uczestniczącą.

Udział w projekcie - a tym samym możliwość uczestniczenia w szkoleniu zagranicznym - daje możliwość wzbogacenia wiedzy uczniów, można efektywniej przygotować uczniów do egzaminu maturalnego, wykorzystując poznane na kursie metody rozwijania sprawności pisania, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz mówienia. Szkoła zyskuje lepiej przygotowanych metodycznie nauczycieli, którzy w sposób bardziej kompetentny przekazują wiedzę dotyczącą przedmiotu. Zwiększa to wymiar europejski szkoły. Dzięki zdobytej na kursie wiedzy i sposobom jej przekazywania podwyższam znajomość języka u uczniów swojej szkoły, co wpływa na ogólne podwyższenie ich kwalifikacji zawodowych.

Słowa podziękowania i wdzięczności należą się Pani Dyrektor mgr Teresie Biernat za pomoc i umożliwienie skorzystania z programu.

Nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół w Janowie Lubelskim mgr Aneta Wąsek-Powrózek

Więcej
 

„BÓG PRZYCHODZI” - JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ

„Nie było miejsca dla Ciebie...”-takimi słowami rozpoczyna się jedna z kolęd, która oddaje przesłanie jasełek przygotowanych w dniu 22 grudnia w Zespole Szkół przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: mgr I.Mak i mgr inż. K.Jargiło.

Poprzez współczesną opowieść obrazującą historię zwykłych ludzi ; zabieganych w życiu oddających się materializmowi, karierze zawodowej, przeplatanej historią Świętej Rodziny szukającej miejsca dla siebie na odpoczynek, autorzy przedstawienia uświadomili widzom co tak naprawdę w życiu się liczy. I z pewnością nie jest to bogactwo, wspinanie się po "drabinie" zawodowej czy egoizm. Okazuje się, że w życiu często brakuje miejsca na pomoc bliźniemu, zrozumienie w potrzebie i takie wartości jak miłość i przyjaźń. W tej opowieści więcej empatii odnajdziemy u osoby bezdomnej, która nie posiada "nic drogocennego", bo przecież nie ma pieniędzy ani dachu nad głową niż u młodej kobiety, która jest typowym przykładem ówczesnej kobiety biznesu. To ona wyśmiewa takie cechy jak altruizm, dobro,zrozumienie i nie pozwala, by Jezus zagościł na stałe w jej sercu.

Niesamowity spektakl teatralny ze zdolnymi aktorami- uczniami i reżyserami -nauczycielami. Na dodatek świąteczny klimat w postaci przepięknej, rodem z Betlejem scenografii. Uwagę przykuwały postacie Świętej Rodziny, aniołków niczym z raju oraz innych detali. A do tego wzruszające słowa kolęd w wykonaniu naszych artystów, które poruszyłyby nawet najbardziej stalowe serca.. Nagle zrobiło się tak świątecznie. Na koniec Dyrekcja szkoły wraz z przybyłymi gośćmi złożyli wszystkim życzenia oraz symbolicznie połamali się opłatkiem.

„Jak obyczaj każe stary,
według ojców naszej wiary,
pragniemy złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia.
Niech ta Gwiazdka Betlejemska,
która świeci tu o zmroku,
doprowadzi Was do spełnienia wszystkich marzeń w Nowym Roku.”
ZDROWYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT!

Więcej
 

Edukacyjno-rekreacyjny wyjazd klasy logistycznej

W dniu 19 grudnia klasa I Technikum Logistycznego w Zespole Szkół odwiedziła główny magazyn części samochodowych „RK Niedziałek” w Lublinie. Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznania się z charakterem pracy na magazynie, obserwowania odbywających się w nim czynności oraz zdobycia cennej, praktycznej wiedzy o jego funkcjonowaniu. Osoby oprowadzające po magazynie - kierownik magazynu oraz kierownik zmiany w przystępny sposób opisywały własne doświadczenia zawodowe. Uczniowie mogli zaobserwować, jak powstają zamówienia, a także, jak wygląda codzienna praca magazynierów. Przyszli logistycy mieli okazję zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką - zobaczyć z bliska wiele typów urządzeń magazynowych (regały do składowania palet z ładunkami, środki transportu wewnętrznego - wózki widłowe i unoszące).

Po pouczającym zwiedzaniu magazynu przyszedł czas na rekreację. Młodzież, pod opieką mgr A. Wąsek – Powrózek, mgr J. Kułażyńskiej oraz mgr inż. P. Pachuty, udała się na lodowisko „Icemania”. Jazda na łyżwach była dla niektórych dużym wyzwaniem, jednak wszyscy świetnie się bawili. Uśmiech gościł na wszystkich twarzach, zwłaszcza u tych, którzy dopiero rozpoczynali swoją „przygodę” z jazdą na łyżwach…

Galeria zdjęć

Więcej
 

Kiermasz książki „u Witosa”

Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół zorganizowała PRZEDŚWIĄTECZNY KIERMASZ TANIEJ KSIĄŻKI. Kiermasz odbył się w dniach od 12 do 16 grudnia 2016r.

Zarówno nauczyciele jak też uczniowie zainteresowani nowościami wydawniczymi mogli dokonać korzystnego zakupu wzbogacając przez to prywatne biblioteczki, jak też wykorzystać książkę jako prezent pod choinkę.

Kiermasz zainteresował nabywców różnorodną tematyką. Począwszy od bestsellerów, beletrystyki po literaturę naukową, ogrodnictwo czy też wiele pozycji kulinarnych, które w tym okresie cieszyły się szczególnym zainteresowaniem.

Akcja powiązana była z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa wśród uczniów.

Przyniosła oczekiwane rezultaty, biblioteka pozyskała nowych czytelników, jak również został wzbogacony księgozbiór biblioteki, gdyż Pani Dyrektor zakupiła część pozycji wzbogacając przez to biblioteczne zasoby.

Przygotowali nauczyciele bibliotekarze

Więcej
 

Z Urzędem Skarbowym za pan brat

14 grudnia 2016r. na lekcji podstaw przedsiębiorczości w kl. II Technikum Geodezyjnego gościliśmy przedstawicieli janowskiego Urzędu Skarbowego. Pani Joanna Żołynia i Pan Paweł Chmiel przedstawili uczniom tajniki zagadnień podatkowych dotyczących życia codziennego. Dodatkowo prowadzący zajęcia przedstawili założenia akcji Narodowej Loterii Paragonowej. Na koniec zajęć odbył się konkurs w którym najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni upominkami.

Spotkanie zaaranżowała mgr I Mak.

Więcej
 

Uczennice Zespołu Szkół im. W. Witosa wśród najlepszych

Agata Adamek - uczennica klasy III liceum oraz Nina Ciupak - uczennica klasy III technikum logistycznego znalazły się w gronie najlepszych uczniów województwa lubelskiego wyróżnionych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendium odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Uczennice odebrały dyplomy z rąk pani T. Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty. Pani Kurator składając wszystkim stypendystom gratulacje, życzyła im, by był to dla nich początek drogi do sukcesu. Słowa uznania i podziękowania skierowała również do rodziców stypendystów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

Otrzymane stypendium to niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla obydwu naszych uczennic, które w ubiegłym roku szkolnym osiągnęły najwyższe wyniki w nauce. Agata ukończyła klasę drugą ze średnią ocen 5,2, a Nina ze średnią 5,1. Stypendium jest więc wyrazem uznania i docenienia ich wysiłku wkładanego w zdobywanie wiedzy, rozwijanie zdolności, a dla szkoły to powód do dumy.

Agacie i Ninie (która stypendystką Prezesa Rady Ministrów została już po raz drugi) serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji planów i marzeń. Mamy nadzieję, że sukces Agaty i Niny będzie dla wszystkich uczniów motywacją do osiągania jak najlepszych wyników nauce.

Więcej
 

Logistycy Zespołu Szkół w magazynie RK Niedziałek w Lublinie

Uczniowie drugiej klasy logistycznej, przygotowującej się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.30, udali się 5 grudnia na wycieczkę do Lublina, w ramach której odwiedzili główny magazyn części samochodowych – RK Niedziałek. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, które były oprowadzane po budynku przez kierownika magazynu oraz kierownika zmiany. Przyszli logistycy mieli możliwość zobaczenia z bliska jak wygląda praca na magazynie oraz obserwowanie odbywających się w nim procesów przyjęcia, kompletowania, składowania oraz wydawania towarów. Kierownicy bardzo rzetelnie wywiązywali się z ról przewodników, chętnie odpowiadając na pytania oraz w bardzo przystępny i praktyczny sposób przedstawili „dzień z pracy magazyniera”. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się jak tworzone są zamówienia oraz jak wygląda praca na kolektorach danych w praktyce. Magazyn składa się bowiem z wielu sektorów podzielonych według grup asortymentowych towarów. Odpowiednie oznakowanie kodami kreskowymi pozwala na swobodne poruszanie się pracowników po obiekcie magazynowym. Nasi adepci logistyki z Zespołu Szkół mogli zobaczyć to, co do tej pory widzieli tylko w książkach, czyli wiele rodzajów urządzeń magazynowych, w tym regały do składowania palet z ładunkami czy środków transportu wewnętrznego takich jak wózki widłowe czy unoszące.

„Logistycznym” zwieńczeniem tej ciekawej lekcji wiązania teorii z praktyką chociażby z okazji nadchodzących Mikołajek był wstęp na lodowisko „ICEMANIA” Po uprzedniej dawce potrzebnych informacji przyszedł czas na relaks. Wszyscy w doskonałych humorach mogli popróbować swoich umiejętności podczas jazdy na łyżwach. Okazało się, że nie tylko uczniowie, ale i opiekunowie wykazali się profesjonalizmem i sprytem. Jak widać, wszyscy byli zadowoleni- i ci, którzy chcieli poszerzać swoje wiadomości z zakresu logistyki i ci, którym zależało na dobrej zabawie...

Więcej
 

Wokalny talent naszej uczennicy

Sukcesy naszych uczniów zawsze napawają nas dumą i satysfakcją. Zdolności artystyczne, zwłaszcza wokalne, stanowią wartość, którą należy pielęgnować i prezentować „szerszej publiczności”.

Uczennica klasy pierwszej Technikum Logistycznego w Zespole Szkół – Julia Kierepka w listopadzie br. brała udział w organizowanym w Lublinie VII Ogólnopolskim Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”. Julia zajęła zaszczytne III miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.

Ogromne gratulacje!!! Życzymy dalszych osiągnięć na drodze artystycznej.

Więcej
 

 

 

27 uczniów z naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik logistyk odbyło w terminie 06 – 28.10.2016 roku staż zawodowy w Grecji w ramach projektu pt. „Logistycy – szansa na rozwój i modernizację rynku pracy” nr 2016-1-PL01-KA102-025633, który był realizowany z funduszy Unii Europejskiej programu Erasmus +, Sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Organizatorem projektu było Stowarzyszenie dla dzieci „Puer In Futuro”.

Nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie logistyki. Dzięki praktykom w zagranicznych przedsiębiorstwach poznali dokładnie strukturę firmy i jej sieć logistyczną, poznali wyposażenia zakładu i magazyny. Dzięki zajęciom komputerowym tworzyli bazy danych oraz wirtualne magazyny, szerzej poznali program Ms Excel oraz Access. Nauczyli się obsługi skanera kodów kreskowych wraz z przyporządkowaniem cen.

Prócz codziennych praktyk był również czas na odpoczynek, zawody sportowe, animacje, a przede wszystkim poznanie wspaniałych zakątków turystycznych Grecji. Młodzież zwiedziła m.in. Meteory, czyli przepiękne prawosławne klasztory na wzniesieniach skalnych w miejscowości Kalambaka; wyruszyli z zatoki Amaliapolis na całodniowy rej statkiem wraz ze zwiedzaniem wyspy Skiathos. Kolejną atrakcją było poznanie różnych zakątków zlokalizowanych wzdłuż masywu Olimpu m.in. miasteczko Litochoro, skąd spacerkiem udali się wzdłuż Wąwozu Enipeas.

Dzięki zdobyciu szeregu kompetencji zawodowych oraz podszkoleniu języka angielskiego, bo to właśnie nim musieli się bardzo często posługiwać wzrosła ich samoświadomość oraz otwartość na inne kultury.

Cieszymy się, że młodzież z Witosa mogła tak wspaniale wykorzystać 3 tygodnie w słonecznej Grecji.

Projekt nr 2016-1-PL01-KA102-025633 pt. „Logistycy - szansa na rozwój i modernizację rynku pracy” realizowany przy wsparciu Unii Europejskiej programu Erasmus +, sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Więcej
 

Lekcja carvingu i baristy w wykonaniu uczniów Technikum Żywienia i Hotelarstwa w Zespole Placówek Oświatowych w Stojeszynie I

Uczniowie Zespołu Szkół z okazji Andrzejek udali się na zaproszenie Dyrekcji ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STOJESZYNIE I do tamtejszej szkoły, by zaprezentować swoje możliwości z zakresu wykonywania sztuki rzeźbienia w warzywach(carvingu) i artystycznego parzenia kawy( baristy).Uczniowie naszej szkoły te umiejętności nabywają w trakcie zajęć praktycznych pod kierunkiem m.in. mgr inż. M. Kozak. Jak się okazuje, sztuka ta wywołała zainteresowanie nie tylko wśród dzieci, młodzieży, lecz także rodziców i nauczycieli. Uczniowie szkoły w Stojeszynie mogli własnoręcznie spróbować jak powstają takie cudeńka. Wokół stołu z rekwizytami zebrało się mnóstwo zainteresowanych.

Dziękujemy serdecznie Dyrekcji szkoły w Stojeszynie, mgr M .Wisińskiej za możliwość prezentacji oraz młodzieży i opiekunom (M. Kozak i G. Ciupakowi) za przygotowanie atrakcyjnego pokazu.

Galeria zdjęć

Więcej
 

„Trzeba spojrzenia miłości, by dostrzec obok siebie brata”
- wolontariusze Zespołu Szkół na jubileuszowej Gali Wolontariatu

5 grudnia 2016 roku wolontariusze z Zespołu Szkół wraz z opiekunami wzięli udział w Jubileuszowej X Gali Wolontariatu.
Galę Wolontariatu przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej pod kierownictwem Dyrektor, M. Kolasy i Koordynatora, N. Kiszki we współpracy ze szkolnymi kołami i klubami wolontariatu. Wolontariusze wykonują pracę na rzecz innych osób. W tych dobroczynnych działaniach odnajdują siebie, poznają siebie oraz otaczający nas świat. Często w wolontariacie odnajdują swoje zainteresowania.

Mottem tegorocznej Gali Wolontariatu były słowa Świętego Jana Pawła II „Trzeba spojrzenia miłości, by dostrzec obok siebie brata”

Uroczystość miała odświętny charakter, rozpoczęła się od tańca grupy baletowej z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim oraz powitania szacownych gości. Następnie na scenę wbiegły uśmiechnięte dzieci z grupy czterolatków „Zajączki” z Publicznego Samorządowego Przedszkola nr 3 w Janowie Lubelskim, które sprawiły, że na twarzach uczestników pojawiła się radość. O podejmowanych inicjatywach naszych wolontariuszy mogliśmy dowiedzieć się z przygotowanych prezentacji, my jednak przypomnimy niektóre z nich: Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Zbiórka nakrętek dla Hospicjum Małego Księcia i dla dzieci z Janowa Lubelskiego i okolic, Spotkania integracyjne w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym, Akcja „Zadbajmy o zapomniane groby”- o groby żołnierzy i partyzantów poległych za wolność naszej ojczyzny, Przygotowanie akcji mikołajkowej i świątecznej jak również pomoc w opiece nad dziećmi w Wielofunkcyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „Promyk”, Udział w akcji „Góra grosza”.

Święto to jest okazją do nagrodzenia tylu ludzi dobrej woli za zaangażowanie i pomoc niesioną drugiemu człowiekowi. Pojawili się również wolontariusze ze Światowych Dni Młodzieży, którzy z wielkim poświęceniem włączyli się w przygotowanie tych Dni w parafiach janowskich. Brawa i miłe gesty przeplatane były przepięknymi utworami muzycznymi. Ogromne wrażenie zrobiło na nas wykonanie piosenki przez Julię Kierepkę, uczennicę Technikum Logistycznego naszej szkoły. „Żyj ! Jeśli nawet nie masz nic I do zamkniętych musisz pukać drzwi” - tak brzmią słowa tekstu piosenki pt. „Życia mała garść” autorstwa Jerzego Dąbrowskiego, które idealnie oddają powinność wolontariusza. Wszyscy wolontariusze i koordynatorzy otrzymali dyplomy i statuetki oraz drobne upominki, naszym uczniom pogratulowała Pani Dyrektor, mgr T. Biernat. Na koniec wszystkich zaskoczyła miła niespodzianka- na scenę wjechał ogromny tort, który zrobił jeszcze większe wrażenie pod opieką uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Tort ten oczywiście, przeznaczony był do konsumpcji i niewielu było takich, którzy nie chcieli go skosztować. Przez cały czas imprezy i już dzień wcześniej oprawą kulinarną połączoną z carvingiem i pracą baristy zajmowały się nauczycielki przedmiotów zawodowych – P. MONIKA KOZAK i P.JADWIGA PIETRAS . Wraz ze swoimi uczniami dbały o to, by stół w sali kameralnej na I piętrze był finezyjnie zastawiony, by smakowały ciasteczka i przekąski, by zapach kawy uwodził swoim smakiem oraz warzywa w kształcie kwiatów przypominały, jak ważny to jest dzień dla wszystkich WOLONTARIUSZY.

Dziękujemy nauczycielom i uczniom Technikum Gastronomicznego i Hotelarskiego Zespołu Szkół, że w tak praktyczny a zarazem wyrafinowany sposób podkreśliły podniosły nastrój Jubileuszowej Gali.

Więcej
 

Szkolny etap olimpiady o ZUS-ie

29 listopada odbył się szkolny etap olimpiady ”Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 37 uczniów zmagało się z zadaniami testowymi. To już III edycja konkursu wiedzy o ZUS-ie, która odbyła się w naszej szkole. W tym roku konkurs zmienił swoją formułę na olimpiadę. Konkurs przygotowała i przeprowadziła mgr I. Mak.

Czekamy na zwycięzców.

Więcej
 

Po raz kolejny pomagamy ”DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Wolontariusze z Zespołu Szkół w poprzednią niedzielę wzięli udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu zbieranie darów dla najuboższych- „POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”, tym razem w nowej Biedronce. Dziękujemy serdecznie Panu Kierownikowi za możliwość zrealizowania tego przedsięwzięcia oraz wspaniałej młodzieży za poświęcenie swojego wolnego czasu (niedziela)na tak szlachetny cel.

Kolejnym etapem pomocy będą zbiórki żywności w naszej szkole. Cyklicznie wszystkie klasy organizują pomoc dla potrzebujących składając swe dary w szkolnej bibliotece. Odbywa się to w okresie przedświątecznym. Do przyłączenia się do akcji nie trzeba długo namawiać. Reakcja i entuzjazm jest natychmiastowy. Czekamy na efekty. O wynikach niebawem poinformujemy.

Więcej
 

Święto Niepodległości Polski – uczczone strzelająco

W dniu 10 listopada na strzelnicy kulowej w Stalowej Woli odbyły się zawody strzeleckie dla młodzieży, które zorganizowano z okazji Święta Niepodległości Polski. W zawodach wzięło udział 32 młodych ludzi z terenu Powiatu Janowskiego, dla większości z nich było to pierwsze spotkanie z bronią palną. Był, więc to przyczynek do nauki i oczywiście doskonalenia zdobytych umiejętności oraz przekazania patriotycznych wartości związanych z tym świętem. Młodzież miała możliwość strzelania z SM-2, Glocka oraz Glauberyta. Klasyfikację prowadzono w poszczególnych rodzajach broni oraz w trójboju strzeleckim i tak w klasyfikacji strzelania z karabinu SM-2 w kategorii kobiet miejsce trzecie zdobyła Robak Patrycja 73 pkt., miejsce drugie Kulpa Karolina 76 pkt. a miejsce pierwsze Bielak Gabriela 82 pkt.. W klasyfikacji męskiej miejsce trzecie zdobył Gałus Kamil 73 pkt., miejsce drugie Jakubiec Jarosław 75 pkt. i miejsce pierwsze Janiec Arkadiusz 84 pkt.. W tym rodzaju broni pojawiło się parę ciekawych wyników w śród tych którzy strzelali po raz pierwszy, trzeba tu wyróżnić Magdalenę Gzik 67 pkt. i Piotra Zyśko 64 pkt. Strzelanie z Glocka było chyba najbardziej wyczekiwanym ze strzelań szczególnie przez tych którzy już mieli odczynienia z bronią i oczywiście przez chłopców. W kategorii żeńskiej miejsce trzecie zdobyła Kulpa Karolina 40 pkt., miejsce drugie Robak Patrycja 42 pkt. i miejsce pierwsze Bielak Gabriela 42 pkt.. W kategorii męskiej miejsce trzecie zdobył Głód Jakub 40 pkt., miejsce drugie Pudło Sebastian 41 pkt. i miejsce pierwsze Janiec Arkadiusz 47 pkt.

W ostatniej z kategorii, czyli strzelaniu z pistoletu maszynowego PM-84 Glauberyt w klasyfikacji żeńskiej miejsce trzecie zajęła Kulpa Karolina 21 pkt., miejsce drugie Wereska Agnieszka 41 pkt. i miejsce pierwsze Robak Patrycja 43 pkt.. W klasyfikacji męskiej miejsce trzecie Zioło Kamil 43 pkt., miejsce drugie Głód Jakub 44 pkt. i miejsce pierwsze Janiec Arkadiusz 50 pkt.

Podsumowując wszystkie strzelania w klasyfikacji kobiet wygrała Robak Patrycja uzyskując 158 pkt., miejsce drugie zajęła Kulpa Karolina z wynikiem 137 pkt. oraz miejsce trzecie Bielak Gabriela z rezultatem 136 pkt. W trójboju strzeleckim w kategorii męskiej wygrał z wynikiem 181 pkt. Janiec Arkadiusz, na miejscu drugim uplasował się Gałus Kamil z rezultatem 147 pkt. a na miejscu trzecim uplasował się Jakubiec Jarosław z wynikiem 141 pkt.

Zadanie realizowało Szkolne Koło LOK działające przy Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim a zostało sfinansowane ze środków Powiatu Janowskiego. Chętnych, którzy chcą poznać szczegółowa klasyfikację oraz zdjęcia z zawodów zapraszamy na stronę internetową Szkolnego Koła LOK www.szkolne-kolo-lok.za.pl.

Cezary Dobrowolski

Galeria zdjęć

Więcej
   
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz