KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Strona główna

 

Egzaminy zawodowe – czas start!

11 i 12 stycznia odbywają się w Zespole Szkół egzaminy zawodowe. Nasi uczniowie technikum zmagają się z zadaniami, które sprawdzają ich wiedzę w wybranych specjalizacjach. Przystępując do egzaminu zawodowego i zdając go, mogą w przyszłości legitymować się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje w profesji, którą wybrali. Dyplom ten pomoże odnaleźć się na rynku pracy, czyni konkurencyjnym i zapewnia szereg możliwości związanych z daną specjalnością. Do etapu praktycznego przystępuje 86 uczniów w następujących zawodach: technik logistyk, technik leśnik, technik geodeta, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Sesja egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie trwa w Naszej Szkole do 15 stycznia.

W latach ubiegłych Zespół Szkół może poszczycić się wysokimi wynikami z egzaminów zawodowych. Ta bardzo dobra zdawalność to duże osiągnięcie zarówno naszych uczniów technikum, jak i nauczycieli-zawodowców. Co ważne, egzamin zawodowy jest dość trudny, a żeby osiągnąć pozytywny wynik na etapie pisemnym należy otrzymać 50% punktów, natomiast na etapie praktycznym aż 75% punktów możliwych do uzyskania. Uczniowie klas technikum mają nie tylko przedmioty ogólne, w tym te, które przygotowują ich do matury, ale również mają dodatkowo ogrom przedmiotów zawodowych, a także praktyki. Wobec tego przygotowanie się do tych egzaminów i zdanie ich na wysokim poziomie, wymaga od nich niemałego wysiłku, jak również wytężonej nauki i pracy.

Życzymy powodzenia!

J. Kułażyńska

   

„Cicha noc, święta noc
pokój niesie ludziom wszem…”

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen zadumy i refleksji. To czas, który spędzamy w gronie rodzinnym, ciesząc się wzajemnie swoją obecnością i celebrując polskie tradycje. Wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i spożywanie dwunastu potraw – to tylko kilka z wielu wspaniałych polskich zwyczajów. W tym roku święta będą tym bardziej wyjątkowe, bo naznaczone aktualną sytuacją pandemiczną, dlatego też doceniajmy to, że jest nam dane spotkać się z najbliższymi przy wieczerzy wigilijnej.

Wszelkiej pomyślności, pełnych zdrowia, spokoju i szczęścia Świąt
Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń i samych sukcesów w
nadchodzącym Nowym Roku
życzą
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
oraz Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół

   

NASI MISTRZOWIE LOGISTYKI

Logikon Transportu to innowacyjne i prężnie działające w naszej szkole koło logistyczne. Jego opiekunem jest mgr Magdalena Flis. Pomimo zdalnego nauczania i ograniczeń związanych z tą formą nauki, uczniowie Technikum Logistycznego aktywnie poszerzają swoją wiedzę, związaną z szeroko pojętą logistyką. Osiągają też duże sukcesy, biorąc udział w konkursach o tematyce dotyczącej transportu i spedycji.

7 grudnia odbyła się X edycja konkursu Ligi Młodych Logistyków. Jest to ogólnopolski konkurs organizowany co roku przez Koło Naukowe Logistyki DIALOG działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego celem jest rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki oraz strategii dostaw, a także ma poszerzać kompetencje uczniów w tej dziedzinie. Pozwala też na rozwój umiejętności miękkich takich, jak praca w grupie czy kreatywność. Do pierwszego etapu zostały zgłoszone dwie drużyny z klasy IV lgd i jedna z nich, w składzie: Sylwia Daniel, Kinga Krzysztoń, Małgorzata Małek, zakwalifikowała się do drugiego etapu i będzie dalej rywalizować z siedmioma innymi zespołami z całej Polski, o awans do ścisłego finału.

Członkowie Logikonu Transportu wzięli też udział w V Olimpiadzie Spedycyjno - Logistycznej, która odbyła się 16 listopada. Konkurs odbył się w formie online za pomocą aplikacji Teams, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną. Do drugiego etapu przeszli: Jacek Nowak , Sylwia Daniel i Kinga Krzysztoń (także uczniowie klasy IV lgd). Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna to olimpiada szkolna sprawdzająca wiedzę logistyczną uczniów. Organizatorem jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Jej celem jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności w zakresie spedycji i logistyki, a także poszerzanie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora i technika logistyka. Jest to jeden z trudniejszych konkursów, który wymaga dużego zasobu wiadomości i biegłości w dziedzinie procesu systemowego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw, przepływem produktów oraz informacji. Obok tematyki typowo logistycznej, konkurs wymagał od uczestników także ponadprogramowej wiedzy z zakresu spedycji. Zawody II stopnia to etap okręgowy, natomiast III stopnia to już finał, który wyłoni zwycięzców.

Młodzież przygotowywała się do obu konkursów pod czujnym okiem p. Magdaleny Flis. Gratulujemy efektywności w nauczaniu, a naszym zdolnym, młodym logistykom winszujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy kolejnych!

Tekst: J. Kułażyńska

   

„…Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie…”

„…Koncert, koncert, koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie. Koncert, co z babim latem odpłynie” – tak śpiewała mistrzyni interpretacji piosenki literackiej, Magda Umer. Perfekcyjne łączenie muzyki ze słowem sprawiło, że wykonywane przez nią piosenki stały się wielkimi przebojami. Dnia 8 grudnia 2020 roku rozstrzygnięto szkolny konkurs na plastyczną interpretację piosenki „Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie” pod patronatem pani dyrektor szkoły, mgr Teresy Biernat. Głównym celem było przybliżenie młodzieży twórczości i talentu Magdy Umer, zachęcenie uczniów do śpiewania utworów o wysokich walorach artystycznych oraz umożliwienie uczestnikom zaprezentowania własnego odbioru poezji poprzez pracę plastyczną.

Wszystkie dostarczone prace były oryginalne i ciekawe. Jury konkursu w składzie: p. Krzysztof Biżek, p. Małgorzata Łukasz, p. Andrzej Tomczyk przyznało następujące nagrody: I miejsce zajęła Angelika Osieł z klasy 1a, II miejsce zdobył Jakub Zyśko, uczeń klasy 1 technikum leśnego, III miejsce zdobyła Weronika Jaszyna z klasy 1a. Życzymy dalszych sukcesów artystycznych!

Tekst: A. Tomczyk

   

...A tymczasem nasza hala pnie się w górę...

Postęp budowy nowoczesnej sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół jest imponujący. Cały czas trwają intensywne prace. Obecna aura sprzyja ekipie budowlanej. Hala sportowa to ogromna inwestycja, a jej koszt wynosi ponad 7,5 mln zł. Projekt powiatu janowskiego obejmuje nie tylko samą salę, ale również siłownię, salki do gimnastyki, fitnessu, tenisa i sportów walki oraz sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze. Kluczową kwestią jest standard energooszczędności i wyposażenie budynku w system zarządzania inteligentnego (BMS) z ograniczeniem zużycia energii o 30%. Powstający obiekt sportowy będzie połączony łącznikiem z jednym z naszych aktualnych budynków dydaktycznych.

Na bieżąco obserwujemy poszczególne etapy budowy. Obecnie gotowe są już ściany konstrukcyjne i sama konstrukcja dachu. Sala powstaje w szybkim tempie i robi ogromne wrażenie swoją monumentalnością i przestronnością. Jej powierzchnia użytkowa całkowita wynosi aż 2088,39 m2.

Nauczyciele i społeczność uczniowska Zespołu Szkół z niecierpliwością czekają na zakończenie budowy. Do użytku hala ma zostać oddana za niecałe dwa lata. Każdy etap prac niezmiernie nas cieszy, bowiem przybliża do efektu końcowego. Powstanie tego obiektu zachęci młodzież do czynnego uprawiania sportu, poprawi kondycję i wytrzymałość fizyczną naszych uczniów oraz umożliwi wszystkim chętnym uprawianie wybranych dyscyplin sportowych. Co ważne, w sali będą mogły odbywać się widowiska, nie tylko sportowe, ale również artystyczne.

Tekst: J. Kułażyńska, Zdjęcia: G. Ciupak

   

Święto Niepodległej Polski

Karty historii Polski obfitują w wiele smutnych, dramatycznych wydarzeń. Jako naród wiele razy dotkliwie doświadczaliśmy niepewności, niepokoju i zniewolenia. Wystawiało to nas, Polaków, na próbę odwagi, niezłomności i hartu ducha. Dzieje naszego państwa były naznaczone trudnymi okresami wojen, powstań, walk narodowowyzwoleńczych, dlatego też tak bardzo doceniamy chwalebne chwile naszej historii. A jedną z nich był, niewątpliwie, dzień 11 listopada 1918 roku.

W tym roku przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważny dzień dla naszego narodu. Świętujemy wyjątkowe wydarzenie - odzyskanie wolności po 123 latach zaborów. Przez ten okres pozbawieni byliśmy państwowości i wykreślono nas z map Europy. Pomimo przeciwności, klęsk wystąpień zbrojnych, represji i prześladowań, my, Polacy, nie poddaliśmy się i wywalczyliśmy upragnioną wolność.

Komu zawdzięczamy odrodzenie Polski po latach zaborów? Tym, których określamy mianem Ojców Niepodległości. To kilku wybitnych mężów stanu, którzy pomimo różnych życiorysów, poglądów czy wizji przyszłej Polski solidarnie podjęli trud działań w celu odbudowy naszego państwa. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Daszyński, Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, a wśród nich patron Naszej Szkoły – Wincenty Witos. Wszystkich połączyła wspólna sprawa i poczucie obowiązku wobec umiłowanej ojczyzny.

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem - staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium. (...) Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej, ciężkiej nocy cierpień”. Zacytowane słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego trzeba zawsze mieć w pamięci. Należy mieć na uwadze, że wolność i niepodległość ojczyzny to wartości nadrzędne. Razem z tradycją, historią i kulturą tworzą tożsamość narodową i stanowią fundament naszego państwa.

J. Kułażyńska

   

42. ROCZNICA WYBORU JANA PAWŁA II

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”.
„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę”.
„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje”.
„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Autorem tych wymownych sentencji jest Papież-Polak – święty Jan Paweł II. To tylko kilka z jego wielu głębokich myśli, które są wskazówkami, jak należy żyć, jak postępować i na jakich filarach opierać swoje życie. Nasz wielki rodak uczy nas, żeby zawsze pozostawać w zgodzie z samym sobą, a także tego, żeby zawierzyć Bogu i w drugim człowieku dostrzegać wyłącznie dobro.

16 października to data bliska sercom Polaków, bowiem w tym dniu, w 1978 roku, kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jana Pawła II. Był to pierwszy od ponad 450 lat wybór na papieża - kardynała spoza Włoch i zarazem najmłodszego papieża od półtora wieku. Pierwsze słowa Ojca Świętego brzmiały wymownie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. W tym roku obchodzimy 42 rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia. Decyzją Sejmu RP rok 2020 jest rokiem poświęconym Naszemu Świętemu Papieżowi. Warto też pamiętać, że 18 maja minęła 100. rocznica Jego urodzin, a 2 kwietnia – 15 rocznica śmierci.

Jan Paweł II to dla nas wzór postępowania. Jego pontyfikat to świadectwo prawdy, miłości i wiary. Jego nauki pozostają aktualne, nawet w obliczu zmieniającego się świata i wyzwań codzienności. Kolejne pokolenia będą czerpać mądrość z przesłania świętego Papieża-Polaka, bowiem refleksje i wskazania, które nam zostawił to uniwersalne i ponadczasowe prawdy o świecie, życiu i człowieku.

J. Kułażyńska

   

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".
Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej -

najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych,
spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był
źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Jest to upamiętnienie dnia powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zatwierdzona przez Sejm Rozbiorowy, właśnie, w dniu 14 października 1773 roku. Co roku jest to okazja do zadumy nad edukacją, jej ogromną wartością i nad osobami, które przekazują wiedzę, rozwijają i wspierają młodego człowieka. Nauczyciel to zawód wyjątkowy – a jednocześnie bardzo złożony, bowiem wymaga dużego wysiłku i trudu w wychowaniu oraz kształtowaniu dzieci i młodzieży. Sugestywne słowa podziękowania od społeczności uczniowskiej wyrazić można słowami poety:

„…fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.

Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!

Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi!”

K. I. Gałczyński, Wiersz o wielkiej wdzięczności

   

Paintballowa integracja „mundurówki”

Paintball to gra z pogranicza sportu i rekreacji. W Polsce pojawił się na początku lat 90-tych i dość szybko zdobył sobie zwolenników. To sport, w którym siła nie odgrywa roli, bowiem istotna jest przede wszystkim - inteligencja, bystrość, szybkie reagowanie oraz determinacja. Gra polega na tym, że uczestnicy strzelają do siebie nawzajem z pistoletów pneumatycznych nabojami wypełnionymi kolorową farbą.

22 września uczniowie wszystkich klas mundurowych Zespołu Szkół w liczbie 76 osób, mieli przyjemność wspólnie integrować się na Zoomie Natury. Korzystając z przyjaznej aury i słonecznej pogody uczniowie uczestniczyli w zawodach typu Paintball oraz wspólnie biesiadowali przy ognisku z kiełbaskami. Było dużo śmiechu i mnóstwo wrażeń, a to wszystko dzięki fantastycznej zabawie na świeżym powietrzu, w urokliwym otoczeniu Lasów Janowskich.

T. Gałucha, R. Szymański, A. Jarosz, C. Dobrowolski, J. Kułażyńska; Foto: Tomasz Gałucha

Galeria zdjęć

   

Strzeleckie upamiętnienie wydarzeń wrześniowych

Dzieje państwa polskiego są niezwykle burzliwe. Jest dużo wydarzeń, które zapisały się tragicznie na kartach naszej historii. Jednym z nich jest dzień 17 września 1939 roku. Wówczas Związek Sowiecki napadł na Polskę, zadając jej podstępnie cios w plecy, bowiem miało to miejsce zaledwie kilkanaście dni po agresji III Rzeszy z 1 września, a także było jawnym złamaniem polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Dla bohaterskich polskich żołnierzy był to akt zdrady i ponowna napaść, tylko tym razem zupełnie nieoczekiwana. Wacław Grzybowski, ambasador II RP w Moskwie w 1939 roku tak wspominał ten dzień: „17 września w środku nocy otrzymałem telefon z sekretariatu wicekomisarza z zawiadomieniem, że pragnie mi on przekazać ważne oświadczenie rządu sowieckiego i zapytuje, czy mógłbym przybyć do niego o 3.00 rano. Byłem przygotowany na złe wiadomości, ale te, które na mnie czekały, były jeszcze gorsze. Odczytano mi tekst noty Mołotowa mówiącej, że państwo polskie przestało istnieć, wobec czego rząd sowiecki nakazał swym wojskom przekroczyć granicę Polski. Zaprotestowałem gwałtownie przeciwko kłamstwu i kategorycznie odmówiłem przyjęcia noty. Gdy opuszczałem gabinet była godzina 4.30. O 5.00 wojska sowieckie wtargnęły na terytorium Polski”.

Dnia 20 września 2020 roku w Borowicy koło Krasnegostawu, pamiętając o tamtych tragicznych chwilach Narodu Polskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Obronne im. Rotmistrza Witolda Pileckiego z Janowa Lubelskiego zorganizowało zawody strzeleckie z oficjalnego kalendarza Lubelskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Ważnym akcentem tego przedsięwzięcia była nieoceniona pomoc uczniów klasy mundurowej - 2b z Zespołu Szkół – zarówno przy organizacji, jak i przeprowadzeniu zawodów. Dodatkowo, uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w wybranych konkurencjach strzeleckich.

T. Gałucha, C. Dobrowolski, J. Kułażyńska

   

NARODOWE CZYTANIE 2020 W WITOSIE
– "BALLADYNA" J. SŁOWACKIEGO

Książki to nie tylko rozrywka, sposób na miłe spędzanie wolnego czasu, czy też swoisty relaks. Są one również źródłem nieograniczonej wiedzy, rozwijają wyobraźnię, inspirują oraz kształtują nasz światopogląd. Jak pisał Francis Bacon: Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie – te przejmujące słowa podkreślają jeszcze inną wartość literatury – to ona jest odbiciem swojego czasu, elementem tradycji, cząstką historii, dziedzictwem narodu.

Twórczość Juliusza Słowackiego jest szczególnie ważna dla nas Polaków. Ten romantyczny poeta, autor przejmujących liryków i znakomitych dramatów, w swoich dziełach czarował słowem i przenosił czytelnika w niezwykły świat poezji, ludzkich rozterek i niepewności. „Balladyna” to opowieść o dwóch siostrach: Alinie i Balladynie, które rywalizują o względy księcia Kirkora. Ta z sióstr, która nazbiera więcej malin, ma zostać żoną księcia. To ponadczasowe dzieło o winie i karze, o żądzy władzy, o prawdzie ukrytej w ludowej moralności, o realizmie, który współistnieje obok fantastyki. „Balladyna“ to dramat wybitny i to właśnie on został wybrany w tym roku na dziewiątą odsłonę Narodowego Czytania.

10 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi włączyli się do Akcji Narodowego Czytania. Pani Dyrektor, Teresa Biernat, serdecznie przywitała przybyłych na wspólne czytanie. Mieliśmy przyjemność wysłuchać pięknych fragmentów, które do dziś nie straciły nic ze swej aktualności.

We wspólnym czytaniu udział wzięli: ks. kan. dr Jacek Staszak, ks. kan. mgr Jan Sobczak, Pan Krzysztof Kołtyś – Burmistrz Janowa Lubelskiego, Pani Wioletta Sołtys - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim, Pani Jolanta Nieścior - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej, Pani Anna Żuraw-Łopata - Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Janowie Lubelskim, Pani Jadwiga Olech - Dyrektor Biblioteki Gminnej i Powiatowej, Pani Barbara Nazarewicz, Dyrektor Muzeum oraz nauczyciele i uczniowie naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy za artyzm i wspólne czytanie.

Pochyliliśmy się nad ważnym w polskiej kulturze dziełem, nad klasyką polskiej literatury, wzmacniając jednocześnie poczucie tożsamości, a także promując kulturę żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach. Niech to spotkanie pozostawi trwały ślad w sercach zarówno czytających jak i odbiorców.

Organizatorami Akcji Narodowego Czytania byli nauczyciele bibliotekarze.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom. Zachęcamy wszystkich do aktywnego czytania, mając na uwadze słowa Umberta Eco, że: „kto czyta książki, żyje podwójnie”.

Galeria zdjęć

   

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWEJ ODSŁONIE !

1 września - początek roku szkolnego, tradycyjnie rozpoczynamy mszą świętą w Sanktuarium. Pani Dyrektor poprosiła ks. dziekana dr Jacka Staszaka o poświęcenie murów aktualnie budowanej hali sportowej, dlatego też wspólnie otwieraliśmy nowy rok szkolny. Pani Dyrektor Teresa Biernat w ciepłych słowach podkreśliła, że ks. kanonik zawsze serdecznie i z wyrozumiałością podchodzi do naszych potrzeb i doskonale nas rozumie. Zawsze wspiera nas modlitwą i dobrym słowem, dziękujemy za to serdecznie. Pani Dyrektor Teresa Biernat skierowała słowa podziękowania na ręce obecnego na uroczystości Sekretarza Powiatu Pana Grzegorza Krzysztonia dla byłego Zarządu z Panem Starostą Grzegorzem Pyrzyną na czele za podjęcie decyzji o budowie hali, opracowanie dokumentacji i konstrukcji finansowej, a obecnemu Zarządowi ze Starostą Arturem Pizoniem na czele za rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Mamy nadzieję na rychłe ukończenie budowy hali, która jest tak potrzebna naszej szkolnej społeczności.

Nauczyciele i uczniowie usłyszeli od Pani Dyrektor Szkoły życzenia sukcesów w pracy pedagogicznej na nowy rok szkolny przekazane od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, a także od Pani Teresy Misiuk Lubelskiej Kurator Oświaty. W ciepłych słowach Pani Dyrektor zwróciła się Rodziców z życzeniami radości z osiągnięć swoich dzieci, dobrej współpracy z wychowawcami i nauczycielami. Wszyscy uczniowie usłyszeli życzenia powodzenia w nauce i dobrego samopoczucia w naszej szkole.

Uroczystość choć sama w sobie odbyła się w okrojonym składzie, to nie zabrakło elementu patriotycznego w przemówieniu Wicewojewody Lubelskiego Pana Bolesława Gzika. Otrzymaliśmy lekcję historii odnoszącą się do rocznicy II wojny światowej i rocznicy Powstania Warszawskiego. Pan pułkownik w imieniu Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki wyróżnił Panią Dyrektor Dyplomem Uznania podkreślającym konsekwencję i wytrwałość Pani Dyrektor w realizacji działań na rzecz szkoły, za dbałość o stałe podnoszenie jakości kształcenia z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik, jak również za dostrzeganie potencjału uczniów oraz rozwijanie talentów i pasji.

Miłym akcentem były życzenia starszych uczniów dobrej i przyjemnej nauki w naszej szkole skierowane do pierwszoklasistów, a do uczniów klas starszych życzenia powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu naszych uczniów, a słowa piosenki „Ważne są tylko te dni ,których jeszcze nie znamy” napełniły nas optymizmem na nowy rok szkolny.

Tekst: A. Widz

   

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 11 sierpnia 2020 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej we wrześniu.

Aby przystąpić do tego egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 14 sierpnia 2020 r. (piątek) do dyrektora szkoły, którą ukończył (lub do dyrektora OKE, jeżeli szkoła została zlikwidowana).

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00.

 

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW

Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. według harmonogramu.

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego.

 

BUDOWĘ HALI GIMNASTYCZNEJ MAMY NA OKU!

Każdego dnia obserwujemy postępy budowy hali gimnastycznej w naszej szkole. Przypomnijmy, że koszt jej budowy wraz z zapleczem użytkowym to 7 436706,9 zł. Uczniowie i nauczyciele śledzą postępy w pracach budowlanych. Codzienna solidna praca pracowników firmy budowlanej pozwala zauważyć pozytywne efekty. Hala gimnastyczna, sale przeznaczone na siłownię, do fitness oraz tenisa to marzenie każdego ucznia i nauczyciela wychowania fizycznego. Od planu do realizacji w pełni tego słowa znaczeniu!

Tekst: A. Widz

   

Od planu do realizacji – upragniona hala sportowa w naszej szkole!

Ruszyła wielką parą budowa naszej hali sportowej. Koszt jej budowy wraz z zapleczem to 7 436706,9. Tą wspaniałą informacją podzielił się z mieszkańcami Janowa Lubelskiego Starosta Janowski, Artur Pizoń w dniu 01.07.2020r. podczas oficjalnego spotkania z Prezesem Rady Ministrów – Mateuszem Morawieckim. To bardzo ważne dla wszystkich uczniów, aby w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych i komputerów. które wciąż zachęcają do wpatrywania się w nie godzinami mogli o tym zapomnieć zajmując się sportem. Aktywność fizyczna na zajęciach w szkole, jak również na zajęciach pozaszkolnych przynosi wiele korzyści zarówno dla kondycji fizycznej, jak i psychicznej. Warto było czekać na tę chwilę, kiedy możemy być świadkami tej wspaniałej budowy, a oglądając makietę hali z niecierpliwością będziemy obserwować postępy wykonania.

   

Witos Zaprasza!!!

Drogi ósmoklasisto!

W marcu mieliśmy spotkać się podczas Dni Otwartych, ale niestety, sytuacja nie pozwala na to, abyś zagościł w mury Naszej Szkoły. Dlatego proponujemy Wirtualne Drzwi Otwarte, podczas których możesz zapoznać się z Zespołem Szkół i jego bogatą ofertą edukacyjną. A mamy dużo do zaoferowania.

Uczniowie z „Witosa” osiągają wysokie wyniki egzaminów zawodowych. Jesteśmy szkołą, w której uczeń i jego potrzeby są priorytetem. Dynamicznie się rozwijamy i odpowiadamy na edukacyjne wyzwania. Nasi uczniowie to mistrzowie w wielu konkursach zawodowych (m. in. w carvingu) i w zawodach sportowych. Organizujemy projekty, które zapewnią uczniom dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, a także dodatkową możliwość nauki języka angielskiego w praktyce, tak, jak realizowany obecnie w Zespole Szkół projekt „Podnosimy kompetencje zawodowe poprzez mobilności międzynarodowe". W ramach projektu uczniowie z różnych zawodów odbędą staże zawodowe w Grecji.

Ponadto niebawem w Zespole Szkół powstanie nowoczesna hala sportowa wraz z zapleczem. To nowa inwestycja Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim sfinansowana ze środków zewnętrznych - Ministerstwa Sportu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jesteśmy przyjazną, bezpieczną i kreatywną szkołą, która czeka właśnie na Ciebie! Chcesz zdobyć dobry zawód i kształcić się, realizując swoje pasje – to zapraszamy do nas. W „Witosie” możesz zostać mistrzem w swoim fachu! Nauka w Naszej Szkole to będzie niezwykła przygoda.

     
 
  1 2 3 4 5 6
 
Copyright © Zespół Szkół w Janowie Lubelskim
Wykonanie i administracja: mgr inż. Michał Łukasz